Doradztwo energetyczne – Globcert

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą

Usługi wykonujemy głównie na terenie całego województwa podkarpackiego. Jesteśmy elastyczni i dopasowujemy terminy wykonania usług do potrzeb klienta. Świadectwo energetyczne możemy wykonać nawet tego samego dnia od przekazania niezbędnych informacji i projektu budowlanego.

Badania termowizyjne

Badanie termowizyjne jest szybką, nowoczesną, niezawodną i przede wszystkim bezinwazyjną metodą diagnostyczną szczelności izolacji cieplnej budynków oraz jakości wykonania prac remontowych i termomodernizacyjnych. Termowizja ma również zastosowanie w przemyśle, elektroenergetyce i medycynie.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym. Oznacza to, że charakterystykę energetyczną budynku wykonuje się dla budynków nowo projektowych lub przebudowywanych i dołącza się ją do pozwolenia na budowę.

Od 3 października 2013 r. mamy obowiązek rozpatrzenia na etapie projektu, możliwości wykorzystania efektywnych źródeł energii w celu poprawienia efektywności energetycznej w budynkach poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną.

certyfikat energetycznyŚwiadectwo charakterystyki energetycznej to dokument oceniający obiekt budowlany pod względem zużycia energii. Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, dokument ten określa wielkość zużycia energii związanej z ogrzewaniem i wentylacją, chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody oraz oświetleniem wbudowanym.

Kiedy jest potrzebne świadectwo energetyczne ?

Opisując temat certyfikacji energetycznej przedstawmy najpierw kilka istotnych informacji dotyczących wejścia świadectw energetycznych na rynek polski.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali został wprowadzony od 1 stycznia 2009 roku poprzez nowelizacje ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007 r., dla którego podstawa była Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r., zwana Dyrektywa EPBD Energy Performance Buildings Directive. Z kolei wzór świadectwa określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r.

Obecnie każdy nowo wznoszony, sprzedawany lub wynajmowany budynek i lokal ma obowiązek posiadania dokumentu w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej, który informuje o zapotrzebowaniu energetycznym obiektu na ciepło do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Sporządzany jest on okresowo co 10 lat w formie elektronicznej i pisemnej.

Na co należy zwracać uwagę ?

Na jakie elementy świadectwa charakterystyki energetycznej powinien zwrócić uwagę inwestor lub kupujący przy odbiorze, sprzedaży czy wynajmie budynku lub lokalu ?

Najważniejszym składnikiem świadectwa jest wskaźnik energii pierwotnej (EP) certyfikowanego budynku przedstawiony w formie suwaka energetycznego. Wyraża on wielkość energii wytworzonej z surowca energetycznego, który musi być wydobyty i przetworzony.

Wartość ta uwzględnia ilość wydobywanych surowców energetycznych, takich jak np. ropa, gaz, węgiel, drewno, służących do zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego obiektu na elementy składowe takie jak: ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda użytkowa, wentylacja czy oświetlenie.

Współczynnik ten wskazuje jak wielkie jest obciążenie środowiska naturalnego w całym procesie wytwarzania i przesyłania energii w danym obiekcie. Im niższy wskaźnik energetyczny przedstawiony na suwaku tym obiekt jest mniej energochłonny i przez to wpływa w mniejszym stopniu negatywnie na środowisko.

Z kolei dla użytkownika nieruchomości najważniejszym elementem składowym jest wskaźnik energii końcowej (EK) na podstawie którego można oszacować rzeczywiste koszty eksploatacji budynku. Analogicznie rzecz ujmując im niższy wskaźnik tej energii tym budynek jest tańszy w eksploatacji. Dodatkowo na podstawie wyników świadectwa ekspert przeprowadza analizę pod katem jego energochłonności i przedstawia inwestorowi pewne propozycje rozwiązań, których zrealizowanie przyczyni się do zmniejszenia kosztów podczas użytkowania obiektu. Dla tego rolą audytorów energetycznych powinno być fachowe doradztwo w zakresie takiego doboru zużycia energii w obiekcie aby oszczędności były jak największe.[/toggle][toggle title=”Pięć argumentów za świadectwem energetycznym ” open=”no”]

  • Nie kupujesz kota w worku. Dzięki paszportowi wiesz, jakie będą koszty utrzymania domu, który chcesz kupić. Unikniesz zainwestowania oszczędności w dom, który będzie generował wysokie rachunki za ogrzewanie.
  • Oszczędzasz co miesiąc. Budowa domu energooszczędnego lub termomodernizacja w celu uzyskania wyższej klasy energetycznej domu to koszt, który zwróci się oszczędnościami w rachunkach za energię.
  • Mieszkasz po europejsku. Budowa energooszczędnych domów w nowoczesnych technologiach sprawi, że nasze budownictwo dorówna wkrótce wysokim standardom obowiązującym w krajach Unii Europejskiej.
  • Przyczyniasz się do bezpieczeństwa energetycznego. W dobie wysokich cen paliw i wizji wyczerpania się ich źródeł nie bez znaczenia jest fakt, że nasze domy będą zużywały jak najmniej energii ograniczając globalne zapotrzebowanie na nią.
  • Żyjesz w czystszym świecie. Zmniejszenie zużycia energii to redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. To czystsze środowisko i lepsza przyszłość dla Ciebie i przyszłych pokoleń.
  • Większa wartość. Dzięki certyfikatowi masz większe szanse uzyskania lepszej pozycji przetargowej przy ewentualnej sprzedaży lub wynajmie lokalu.

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
IKEA