Analiza wykorzystania alternatywnych źródeł energii

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych

Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 roku należy taką analizę przeprowadzić dla wszystkich budynków, dla których zostało wydane pozwolenie już po wejściu w życie rozporządzenia. Wcześniej wymóg ten tyczył się budynków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 mkw.

Analiza wykorzystania alternatywnych źródeł energii powinna określać:

  • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi   metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
  • dostępne nośniki energii,
  • warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
  • wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
    • systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
    • systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
  • obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
  • wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.