[fullwidth backgroundcolor=”” backgroundimage=”” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” backgroundattachment=”scroll” bordersize=”0px” bordercolor=”” borderstyle=”” paddingtop=”0px” paddingbottom=”0px” paddingleft=”0px” paddingright=”0px” menu_anchor=”” class=”” id=””]

Świadectwa energetyczne mają przede wszystkim informować, z jakim zużyciem energii musi się liczyć najemca lub właściciel danego budynku (lokalu). Najważniejsze są dwa wskaźniki: zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) i na energię końcową (EK).

 • Wskaźnik EP – określa ilość zużywanej energii w budynku/lokalu i stanowi informację o jego jakości energetycznej.
 • Wskaźnik EK – określa zapotrzebowanie na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku.

 Im niżej kształtują się wskaźniki, tym lepsza jest charakterystyka energetyczna budynku – [modal_text_link name=”Przyklad” class=”” id=””]zobacz przykład.[/modal_text_link]

 

[modal name=”Przyklad” title=”przyklad modal” size=”large” background=”” border_color=”” show_footer=”yes” class=”” id=””]EK dla domu o powierzchni 160 m kw. wynosi 109 kWh/m kw. rocznie. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową wyniesie więc 17 440 kWh.

W zależności od rodzaju paliwa za pomocą którego ogrzewany jest budynek (węgiel, gaz lub drewno), można obliczyć roczne zapotrzebowanie na każdy z tych nośników energii. Zakładając przybliżone wartości opałowe poszczególnych paliw do ogrzania naszego przykładowego domu potrzeba rocznie około 1825 m3 gazu. Zamiennie roczne zapotrzebowanie na węgiel wyniesie około 2590 kg, natomiast na drewno około 4060 kg.

Tak więc wartość EK jest czymś w rodzaju średniego zurzycia paliwa, które podają producenci samochodów. W praktyce zużycie energii może być większe lub mniejsze od wskaźnika EK. Zależy ono od indywidualnych preferencji właścicieli.

Ważnej informacji dostarcza też wykres suwakowy – przedstawiający poziom zużycia energii w porównaniu z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych (warunki techniczne). Dwie dolne strzałki wskazują EP obliczone według tych przepisów dla budynków nowych i przebudowywanych, górna strzałka pokazuje EP dla ocenianego domu. Układ wskaźników na wykresie pokazuje, czy dom jest bardziej energooszczędny, niż wymagają tego przepisy budowlane, czy też wymaga termomodernizacji, czyli np. docieplenia.[/modal]

Świadectwa energetyczne mają przede wszystkim informować, z jakim zużyciem energii musi się liczyć najemca lub właściciel danego budynku (lokalu). Najważniejsze są dwa wskaźniki: zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) i na energię końcową (EK).

 • Wskaźnik EP – określa ilość zużywanej energii w budynku/lokalu i stanowi informację o jego jakości energetycznej.
 • Wskaźnik EK – określa zapotrzebowanie na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku.

 Im niżej kształtują się wskaźniki, tym lepsza jest charakterystyka energetyczna budynku.

 

Przykład:

EK dla domu o powierzchni 160 m kw. wynosi 109 kWh/m kw. rocznie. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową wyniesie więc 17 440 kWh.

W zależności od rodzaju paliwa za pomocą którego ogrzewany jest budynek (węgiel, gaz lub drewno), można obliczyć roczne zapotrzebowanie na każdy z tych nośników energii. Zakładając przybliżone wartości opałowe poszczególnych paliw do ogrzania naszego przykładowego domu potrzeba rocznie około 1825 m3 gazu. Zamiennie roczne zapotrzebowanie na węgiel wyniesie około 2590 kg, natomiast na drewno około 4060 kg.

Tak więc wartość EK jest czymś w rodzaju średniego zurzycia paliwa, które podają producenci samochodów. W praktyce zużycie energii może być większe lub mniejsze od wskaźnika EK. Zależy ono od indywidualnych preferencji właścicieli.

Ważnej informacji dostarcza też wykres suwakowy – przedstawiający poziom zużycia energii w porównaniu z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych (warunki techniczne). Dwie dolne strzałki wskazują EP obliczone według tych przepisów dla budynków nowych i przebudowywanych, górna strzałka pokazuje EP dla ocenianego domu. Układ wskaźników na wykresie pokazuje, czy dom jest bardziej energooszczędny, niż wymagają tego przepisy budowlane, czy też wymaga termomodernizacji, czyli np. docieplenia.

Świadectwa energetyczne to:

 • nowe źródło oceny jakości użytkowej i wartości rynkowej budynku lub lokalu,
 • to obiektywna ocena cech energetycznych budynków, ich wyodrębnionych części i lokali mieszkalnych,
 • to pełna świadomość jakości energetycznej budynków i lokali dla ich właścicieli, nabywców i najemców
 • to impuls skłaniający do projektowania i budowy budynków energooszczędnych oraz do termomodernizacji budynków istniejących.
 • to rynkowe narzędzie stymulowania oszczędności energii w budynkach i lokalach mieszkalnych

W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników.

Świadectwo zawiera :

 • Podstawowe dane dotyczące budynku i wielkość energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także energii na potrzeby oświetlenia. oraz wskaźniki porównawcze,
 • Wytyczne i wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania energii.

Dlaczego świadectwa są potrzebne?

Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Dlatego dla nabywców i najemców powinna być zapewniona pełna dostępność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku. Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu.

Świadectwa energetyczne stwarzają sytuacje pełnej jawności charakterystyki energetycznej budynków dla ich właścicieli, nabywców i najemców, a także powinny: przyczynić się do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków.

Świadectwo powinno :

 • zachęcić do projektowania i budowy budynków energooszczędnych
 • zachęcić do poprawy cech energetycznych budynków istniejących,
 • być elementem w konkurencji rynkowej przy wynajmie i sprzedaży budynków

Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki :

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków;
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalne służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m²/rok;
 • mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Korzyści związane z wydaniem świadectwa energetycznego

 • Właściciela budynku lub lokalu przeznaczonego do sprzedaży lub najmu ma możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub czynszu najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku czy lokalu.
 • Nabywca i najemca budynku lub lokalu ma wiarygodne i obiektywne informacje o charakterystyce energetycznej budynku oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.
 • Deweloper lub wykonawca nowego budynku ma możliwość uzyskania za realizację budowy ceny odpowiadającej wysokiej jakości budynku.

Przykład:

Jan Kowalski zamierza kupić dom jednorodzinny. Otrzymuje wiele ofert i wraz z ofertą cenową może przeanalizować świadectwo energetyczne, na podstawie którego może poznać charakterystykę energetyczną budynku oraz wynikające z tego koszty zużycia energii na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.

Oferowane są dwa podobne budynki odpowiadające wymaganiom nabywcy:

 • I budynek o niskiej cenie sprzedaży, ale o wysokim zapotrzebowaniu energii , czyli o wysokich kosztach eksploatacji , oraz
 • II budynek o wyższej cenie sprzedaży , ale o niskim zapotrzebowaniu energii czyli o niskich kosztach eksploatacji.

Kowalski ma więc pełne dane co do stanu budynków oraz kosztów ich użytkowania i może w pełni świadomie podjąć decyzję o wyborze kupowanego budynku w zależności od tego czy dla niego ważniejsza jest kwota do zapłacenia w chwili nabycia domu czy też poziom przewidywanych wieloletnich wydatków eksploatacyjnych.

Ma więc pełny obraz jakości budynku i nie czekają go tu nieprzewidziane trudności i koszty, które mogłyby wystąpić, gdyby sprzedający przedstawiał stan niezgodnie ze stanem faktycznym.

W świadectwie ma także wskazówki i informacje , które pozwalają mu rozważyć możliwości ewentualnego wprowadzenia w I budynku usprawnień po jego nabyciu.

[/fullwidth]