Przykładowe ceny świadectw energetycznych:

Typ budynku / powierzchnia użytkowa w m2 Cena *
Lokal mieszkalny od 300 zł
Dom jednorodzinny od 400 zł
Inne budynki mieszkalne wielorodzinne, usługowe, handlowe, użyteczności publicznej, i inne. do negocjacji

*(ceny netto) podane ceny są szacunkowymi wycenami obejmującymi wykonanie i dostarczenie do klienta świadectwa energetycznego, obowiązują w przypadku budynków z pełną dokumentacją budowlaną, bez instalacji chłodzenia i z wentylacją grawitacyjną.

Jak można obniżyć koszt wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej:

 

  • udostępniając nam kompletną dokumentację techniczno-budowlaną obiektu (włącznie z formą elektroniczną)
  • udostępniając nam dokumentację na temat instalacji grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej itd.
  • przedstawiając dokumenty (faktury, rachunki, specyfikacje) potwierdzające rodzaj użytych materiałów budowlanych oraz ich właściwości cieplnych